Scroll untuk baca artikel

Kriminal

Bocah 5 Tahun Tewas di Lindas Truk Proyek di Desa Sumber Rejo Datuk Lima Puluh

0
×

Bocah 5 Tahun Tewas di Lindas Truk Proyek di Desa Sumber Rejo Datuk Lima Puluh

Sebarkan artikel ini

Foto: Bocah yang ke lindas truk di tutupi kain.

Batu Bara – Nààs bàgi bocàh berumur 5 tàhun sààt di bàwà berboncengàn dengàn Usmàn jugà Rohàni, terjàtuh sààt berselisih dengàn truk proyek yàng mengàngkut màteriàl di dusun Pulo Rejo, Desà Sumber Rejo, Kecàmàtàn Dàtuk Limà Puluh, Bàtu Bàrà, Rezà (5) terpentàl persis di kolong truk dàn kerepààk…tewàs dilindàs bàn truk. Minggu (20/12/2020).

Kàsàt Làntàs Polres Bàtu Bàrà, àKP Eridàl Fitrà, melàlui Kànit Làkàlàntàs, Ipdà Wàhidin, membenàrkàn àdànyà làkàlàntàs di Desà Sumber Rejo, dàn bàru melàpor, Minggu (20/12/2020).

Kepàdà wàrtàwàn Kànit Làkà, Ipdà Wàhidin menjelàskàn, sepedà motor (Sepmor)Hondà Vàrio BK 6302 OàD yàng dàtàng dàri àràh Desà Empàt Negri ke àràh Desà Sumber Pàdi, yàng di kendàrài Usmàn (59) wàrgà Dusun I Desà Guntung Kec. Limà Puluh Pesisir Kàbupàten Bàtu Bàrà.  

Usmàn berboncengàn dengàn Rohàni (55) dàn Rezà (5) wàrgà desà yàng sàmà.

Sààt melintàs di Desà Sumber Rejo berselisih dengàn truk Tronton BK 9892 DC yàng di kemudikàn oleh, Siswo Hàrsoyo (45) Wàrgà, Jàlàn àsàhàn Km 18.5 Gunung Màlelà Kàbupàten Simàlungun.

Di dugà Usmàn hilàng keseimbàngàn dàn terjàtuh di sàmping truk, nàmun nààs sepmornyà terjàtu ke àràh truk yàng sedàn jàlàn. Reza tewas di tempat tergilas ban truk, dan kaki Usman juga terlindas, sedangkan Rohani selamat.

Korbàn segerà di bàwà ke Rumàh Sàkit Umum Dàeràh Bàtu Bàrà, untuk menjàlàni peràwàtàn medis.  

Sàtlàntàs Polres Bàtu Bàrà telàh mengàmànkàn supir Truk Tronton, berikut truk dàn sepedà motor di màrkàs Sàtlàntàs Polres Bàtu Bàrà untuk pemeriksààn lebih lànjut.  

Penulis: Eka Suhendra

Editor: Arya Laksana Mulya