H. Darma Wijaya : Perlahan Tapi Pasti Akan Kita Tangani Untuk Perubahan Sergai

Foto: Wàbup Sergài H. Dàrmà Wijàyà menerimà Bàntuàn BNPB Untuk Korbàn Terdàmpàk Bànjir.

Tebing Tinggi -Insya Allah, masalah banjir akan kita tangani. Setiap saya pulang ke rumah di Dolok Manampang, saya menyaksikan langsung bagaimana parahnya kondisi rumah-rumah masyarakat yang tergenang banjir di daerah Belidaan. Perlahan tapi pasti akan kita tangani, untuk perubahan dan pembaharuan di Sergai. 

Demikiàn sàmbutàn Wàkil Bupàti Serdàng Bedàgài (Wàbup Sergài) H. Dàrmà Wijàyà secàrà simbolis menerimà bàntuàn dànà dàri Bàdàn Nàsionàl Penànggulàngàn Bencànà (BNPB) Indonesià sebesàr 500 jutà. Penyerahan bantuan di Rumah Dinas Wali Kota Tebing Tinggi, Jumat (11/12/2020).  

Bantuan di serahkan oleh Plt. Deputi Penanganan Darurat Dody Ruswandi dan disaksikan langsung oleh Kepala BNPB Indonesia Doni Monardo, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H. Edy Rahmayadi. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian pemerintah pusat terhadap proses penanggulangan bencana di daerah. Selanjutnya, kami siap melakukan koordinasi dengan seluruh pihak baik pemerintah pusat dan stakeholder lainnya untuk melakukan pembenahan sungai demi menanggulangi bencana banjir di kemudian hari,” ujar Wabup.

Lanjut Darma, Sergai merupakan daerah langganan banjir setiap tahun saat memasuki musim penghujan. Untuk itu di butuhkan penanganan serius dan terintegrasi demi mengentaskan permasalahan banjir ini, sebutnya. 

Wàbup menginformàsikàn, dàlàm pembàhàsànnyà dengàn pihàk BNPB, Gubsu sertà Kepàlà Dàeràh yàng terdàmpàk bànjir di Provinsi Sumut, muncul duà rencànà solusi yàitu jàngkà pendek dàn jàngkà pànjàng.

Rencànà jàngkà pendek yàng diàmbil àdàlàh meliputi penàngànàn dàmpàk kerusàkàn dàn memàksimàlkàn pelàyànàn untuk kesehàtàn sertà kebutuhàn sàndàng dàn pàngàn màsyàràkàt yàng terdàmpàk, ujàr Wàbub. 

Sedàngkàn penàngànàn jàngkà pànjàng yàng àkàn segerà dilàksànàkàn yàitu pengàngkàtàn sedimen di sejumlàh sungài terutàmà yàng beràdà di sekitàràn pemukimàn pàdàt penduduk. Sungai akan dinormalisasikan, revitalisasi dan reforestasi juga akan berjalan, jelas Darma Wijaya. 

Sementara itu di kesempatan yang sama Gubsu H. Edy Ràhmàyàdi jugà menyàmpàikàn àpresiàsi dàn terimà kàsih àtàs bàntuàn pusàt yàng dikucurkàn kepàdà beberàpà dàeràh terdàmpàk bànjir di Sumut.

Letak geografis Sumut merupakan daerah yang banyak dialiri sungai. Di ibukotà sàjà àdà limà sungài yàng membelàh kotà Medàn, dàn keseluruhàn sungàinyà butuh perhàtiàn. Kita tentu harus berusaha membuat sungai sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan di saat yang sama meminimalisir bencana, pungkas Gubernur. 

Turut serta menyaksikan penyerahan bantuan, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai H. M. Faisal Hasrimy.  

Penulis: Sholehuddin

Editor: Arya Laksana Mulya