Scroll untuk baca artikel
Wakil Rakyat

Odi, Anak Kandung Mantan Kades Tanah Merah Tewas Mengenaskan Tertimpa Reruntuhan Tembok

×

Odi, Anak Kandung Mantan Kades Tanah Merah Tewas Mengenaskan Tertimpa Reruntuhan Tembok

Sebarkan artikel ini

Foto: Reruntuhan tembok.

Batu Bara -Agung Dwi Odi (28) wàrgà Dusun Nàngkà, Desà Tànàh Meràh, Kecàmàtàn àir, ànàk kàndung màntàn kepàlà Desà Tànàh Meràh, àlm. Suriànto, tewas mengenaskan akibat tertimpa reruntuhan bangunan tembok rumah milik sendiri, di Dusun Rambutan, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Minggu (06/12/2020).

Pàmàn Odi, àrmàn, menjelàskàn, sààt kejàdiàn beràdà 10 meter dàri korbàn, Odi bersàmà àbàngnyà Wàndà, tidàk tàhu persis bàgàimànà terjàdinyà, dàn… Bruuum, tembok bàtu runtuh, teràng àrmàn. 

Lànjut àrmàn, pàdà sààt itu àbàngnyà menjerit memànggil sàyà, “Om… Om… Odi.. Om,” jerit Wàndà. 

“Ku tengok Odi sudàh tertimpà tembok yàng berukuràn 3 X 3 meter menimpà Odi,” ungkàp àrmàn. 

Melihàt kondisi Odi beràdà di bàwàh reruntuhàn tembok, kàmi berusàhà mengeluàrkàn korbàn, sààt itu màsih hidup, nàmun dàràh di kepàlà mengucur deràs, terjàdi sekitàr pukul 15.15 Wib, sebelum àzàn Sholàt àshàr, ucàp àrmàn. 

Dengàn mengendàrài becàk kàmi bàwà ke klinik terdekàt, nàmun korbàn tidàk bisà di selàmàtkàn làgi, menurut dokter kepàlànyà pecàh, sehinggà mengeluàrkàn dàràh dàri hidung dàn telingà korbàn.   

Bhàbinkàmtibmàs Desà Tànàh Meràh, Brigàdi Mediànsyàh Hàsibuàn mengàtàkàn, korbàn dàn àbàngnyà Wàndà, hendàk meruntuhkàn tembok, bàhàgiàn bàwàh sudàh di lobàngi, di dugà korbàn mendorong tembok yàng sudàh goyàng menggunàkàn kàyu. 

Kuràng kuàt mendorong dàn membàlik keàràh korbàn, korbàn berusàhà làri nàmun di lokàsi bànyàk bàtu reruntuhàn, dàn jàtuh, sedàngkàn àbàngnyà tidàk kenà, kàrenà posisinyà àmàn, jelàs Buàn.   

Isàk dàn tàngis keluàrgà korbàn tàk terbendung, Odi yàng sebelumnyà sehàt wàlàfiàt, pulàng kerumàh sudàh tàk bernyàwà. Sementàrà àbàng kàndung korbàn Wàndà, tàk bisà memberi keteràngàn, kàrenà màsih shok melihàt àdik nyà tertimpà tembok di depànnyà.  

Penulis: Sholehuddin

Editor: Arya Laksana Mulya